Wij nemen uw privacy zeer serieus. De informatie die u aan Koninklijke Sanders geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Koninklijke Sanders houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
Als u een informatieaanvraag indient of anderszins contact hebt met Koninklijke Sanders legt Koninklijke Sanders uw gegegevens vast. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of om productmonsters toe te sturen. Alle aan Koninklijke Sanders verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Koninklijke Sanders aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Gebruik van cookies
Naast persoonsgegevens maakt Koninklijke Sanders gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.

Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de site voor u te personaliseren en om informatie te verzamelen aan de hand waarvan het bezoek aan en gebruik van de site geëvalueerd kan worden.

Wilt u geen cookies accepteren, dan hebt u altijd de mogelijkheid dit aan te geven in uw browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Wijzigingen
Koninklijke Sanders behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.
Copyright Royal Sanders - 2014 Fresh Up - All Rights Reserved.